ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

News Clips

 

Cabinet Accepted to Form 2500 Model Schools under PPP SAAKSHI

 

Clearance of Medical bills @ DSE office takes 1 year time :: Andhra Jyothy


Govt Accepted to fill 11139 Posts through DSC :: 

                        SAAKSHI Main Page:16