సాంకేతిక కారణాల వలన ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట్ చేయడం లేదు. నిరంతర అఫ్డేట్స్ కొరకు www.tsutfmlg.in లింక్ ని క్లిక్ చేయండి

News Clips

 

Cabinet Accepted to Form 2500 Model Schools under PPP SAAKSHI

 

Clearance of Medical bills @ DSE office takes 1 year time :: Andhra Jyothy


Govt Accepted to fill 11139 Posts through DSC :: 

                        SAAKSHI Main Page:16