ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

Transfer Application Form

Teachers / HM Grade-II Transfers -2012 Application  

CLICK HERE


TRANSFERS MODEL APPLICATION FORMAT 

టీచర్స్ ట్రాన్స్ ఫర్ GO 38 తెలుగులో (GO 38 in telugu) DOWNLOAD