ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

MEOs Transfer counselling, Modification Orders RC.No.1292,dt.27.6.12

Director of School Education,AP,Hyd vide his Proc.RC.No.1292/C3-1/2012, dt.27.06.2012 has issued modification orders regarding MEO Transfers. According to these, 20% of the MEOs in the Cadre strength in the district will be transferred, but not the Working strength.
      Above copy is provided here for your reference and download.

For above copy CLICK HERE