ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

Academic Calendars for Primary / High Schools 2012-13

The School Education Department has released the Academic Calendars that are to be followed in Primary / High Schools in the State. In these, there is no change in School Timings.

For Academic Calendar Primary Schools 2012-13 CLICK HERE

For Academic Calendar High Schools 2012-13 CLICK HERE