ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

UPDATED SOFTWARE

L P C SOFTWARE Download
RELIEVING & JOINING ORDERS FOR ALL Promotions /
Transfers  Download
EMI Calculator Download
Half-Pay Leave SOFTWARE Download
Half-Pay Leave (Commutation)  SOFTWARE Download
DA Ready reckoner for all DAs & all UTF Units Download