ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

Nalgonda dist. SSC SPOT VALUATION APRIL, 2012

  • PROVISIONAL SELECTION LIST OF EXAMINERS, 28/03/2012 download
  • SSC Spot Valuation April, 2012 - Tentative Seniority List download