ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

Brief Notification for APPSC Departmental Tests May 2012 Session

Brief Notification for APPSC Departmental Tests May 2012 has been issued.

Date of issue of Detailed Notification         :   28.02.2012
Submission of Applications from                :     02.03.2012
Last Date for Payment of Fee                    :     24.03.2012
Last Date for Submission of Applications     :     28.03.2012
Examinations will be conducted from          :     10.05.2012 to 15.05.2012

APPSC Brief Notification for Departmental Tests May 2012 Session DOWN LOAD