ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

SSC Nominal Rolls Excel Package for High Schools

Sri I.BALAKRISHNAIAH, SA, Govt.Model School, Nellore popular for good 
work has prepared an easy programme for SSC NOMINAL ROLLS & 
AGE CONDONATION.
Click the below links for download.

SSC Nominal Rolls Software DOWN LOAD

AGE Condonation  DOWN LOAD

SSC Examination Communication Letters  -Download
           
           SSC Examination Book Let (all forms)         - Download

                                  Note : It works in MS-Excel 2007