ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

DEO నల్లగొండ గారి EL , CCL ప్రొసీడింగ్స్


DEO. NLG ELs & CCL Proceedings For Those who attended 

RVM, RMSA Trainings in Summer Holidays. 

               CCL Proceeding