ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

ఉద్యోగులు అరోగ్య రక్షణ విషయం: రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు

ఉద్యోగులు అరోగ్య రక్షణ - Govt ఉద్యోగులు, పించనుదారుల మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులువరకు Cashless చికిత్స  విషయంలో  టెక్నికల్ కమిటీ సిఫార్సులు పరిశీలించడానికి ఒక  రాష్ట్రస్థాయి కమిటీ  -  ఏర్పాటుచేయడానికి ప్రభుత్వం ఆదేశాలు  జారీ చేసింది.

GO Ms No:329, Dated:10.11.2011