ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

పోలింగ్ సిబ్బంది చనిపోతే - ఇంతక్రితం ఉన్న ఎక్స్ గ్రేషియా చెల్లింపు యొక్క పెంపుదల


ఎన్నికలు - పీపుల్ / APLegislative అసెంబ్లీ, హౌస్ అఫ్ జనరల్ ఎన్నికలు - HOP / APLA సంబంధం ఉన్న ఎన్నికల బాధ్యత లో ఉన్న  పోలింగ్ సిబ్బంది చనిపోతే  - ఇంతక్రితం ఉన్న ఎక్స్ గ్రేషియా చెల్లింపు యొక్క పెంపుదల   ఆర్డర్స్ - కొన్ని సవరణలు 
GOMSNo: 614, dated: 09/11/2011